Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Сайт органов местного самоуправления города Кызыла
официальный сайт

СЕГОДНЯ КЫЗЫЛ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 105-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! МЭР ГОРОДА КАРИМ САГААН-ООЛ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ

 • 7 сентября 2019

  СЕГОДНЯ КЫЗЫЛ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 105-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! МЭР ГОРОДА КАРИМ САГААН-ООЛ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ
  Городская афиша

  Хүндүлүг чаңгыс чер - чурттугларым!
  Эргим кызылчылар болгаш найысылалывыс Кызылдың аалчылары!

  Бөгүн бис өөрүнчүг болгаш чоргааранчыг байырлалды демдеглеп эрттирер аас-кежиктиг бооп турар бис. Кижиге хамаарыштыр 105 харны канчаар-даа аажок улуг мөнге назын дээр бис, а Кызыл хоорайывыска хамаарыштыр ол болза дадыккан назын болуп турар.
  Байырлыг хемчеглерни эрттирип тура, Кызылывыстың төөгүзүнче хая көрнүп, ада-өгбелеривистиң кылып келген ажыл-херектерин үнелеп, оларга хүндүткелди көргүзүп, түңнелдерни үндүрүп, келир үеже сорулгаларны салып турар бис.
  Тываның төвү чаагайжытынып, аян-шинчи кирип турары каракка көскү. Республикавыс Чазааның деткимчезиниң, күжениишкинниг удуртулгазының туннелинде сайзырап, хөгжүп турарын демдеглеп каары чугула.
  «Эки кылган ажыл – элеп читпес алдар» деп тыва улустуң мерген угаадыглыг үлегер домаа амгы үеде найысылалывыста болуп турар өскерлиишкиннерниң херечизи. Найысылалывыс моон-даа соңгаар улуг чедиишкиннерлиг болур дээрзинге кандыг-даа чигзиниг чок.
  Кызылдың эрткен оруу - алдын ужуктер. Олар төөгүнүң алдын арыннарын арттырып каан, ынчангаш моон-даа соңгаар алдын төөгү уламчылаарынга бүзүрээр мен!
  Азия диптиң чурээнде, Каа-Хем биле Бии-Хемниң каттышкан белдиринде Кызыл хоорайывыс ам-даа өзүп-мандып, улам сайзыраар. Кандыг-даа ажылды ак сеткилдиг кылып чоруур-ла болзувусса, ажыл-херээвис бүдүп, чоруувус чогуур. Ынчангаш Кызыл хоорайывыстын 105 харлаан байырлалы-биле быжыг кадыкшылды, аас- кежикти, ак орукту, тайбың дээрни чүрээм ханызындан күзээр-дир мен.
  Найысылалывыстың бурунгаар сайзыралы – бистиң холувуста!
  Кижи бүрүзүнүң изиг кузели – чурээнде!
  Байырлал-биле, эргим чонум!
Возврат к спискуFatal error: Call to undefined method CForumSmile::getSmiles() in /var/www/mkyzylru/data/www/mkyzyl.ru/bitrix/components/bitrix/forum.topic.reviews/component.php on line 586