Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Личный кабинет
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КЫZЫЛА
официальный сайт
  AAA
12+

КЫЗЫЛДЫН 9 ДУГААР ГИМНАЗИЯНЫҢ 30 ХАРЛААН БАЙЫРЛАЛЫ ТАВАРЫШТЫР КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ЧАГЫРЫКЧЫЗЫ КАРИМ САГААН-ООЛ ИЗИГ БАЙЫР ЧЕДИРГЕН

 • 8 декабря 2019

  КЫЗЫЛДЫН 9 ДУГААР ГИМНАЗИЯНЫҢ 30 ХАРЛААН БАЙЫРЛАЛЫ ТАВАРЫШТЫР КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ЧАГЫРЫКЧЫЗЫ КАРИМ САГААН-ООЛ ИЗИГ БАЙЫР ЧЕДИРГЕН
  Праздники

  Хүндүлүг, Долаана Орлан-ооловна, гимназияның хүндүлүг хоочуннары болгаш өөреникчилери! 

  Кызылдың 9 дугаарлыг гимназияның 30 харлаан байырлалыңар таварыштыр ханы өөрүп четтириишкин-биле Силерге байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер. 

  Найысылалывыста тыва национал угланыышкынныг ортумак өөредилге чери бир-ле дугаар ажыттынганындан бээр ам 30 чыл эрте берген. Ол чылдар дургузунда школаның, ам болза гимназияның ажылчын коллективи боттарының күжүн, билиин, ынакшылын болгаш буянныын ажы-төлге харам чокка берип турары, келир үеже ак орукту сөңнеп турары  онза өөрүнчүг-дүр. 

  Ол үе дургузунда башкыларның чоргузуп турган эртем ажылы, башкы ажылы гимназияның сайзыралынга дыка улуг идигни берген. Уругларның билииниң деңнели чылдан чылче көдүрлүп турар дээрзин республика чергелиг мөөрейлер, олимпиадалар болгаш чаңгыс аай күрүне шылгалдарының түңнелдери бадыткап турар.  

  Школа назыны кижи бүрүзүнүң амыдыралында эң чугула болгаш харыысалгалыг үези болур. Ылап-ла бо үезинде кижи келир үениң хамаатызы кылдыр хевирлеттинер. Бичии уруг бүрүзүнүң моон соңгааргы салым-чолу башкыларның мерген угаанындан, шыдамыындан, иштики делегейинге кичээнгейинден хамааржыр. Ынчангаш ол дээрге улуг харыысалга-дыр.

  Моон-даа соңгаар Кызылдың 9 дугаар гимназияның ажылдакчылары ниитилелдиң тургускан сорулгаларының бедиинге турар деп бүзүрелди илеретпишаан, оларга быжыг кадыкшылды, чедиишкинниг, чогаадыкчы ажылды, улуг аас-кежикти болгаш менди-чаагай күзээр-дир мен! Силерниң хүн-бүрүде салып турар күжениишкиннерге харыы кылдыр өөреникчилериңерниң чедиишкиннери, оларның ада-иезиниң өөрүп четтириишкиннери силерге эглип кээп турзун! 

  Гимназияның сургуулдарынга билиглерниң эң дээди чадазын ажып эртерин, эң дидим күзелдериңерниң бүдерин күзедим. Аас-кежиктиг, чаагай болгаш чедиишкиннерлиг болуңар!


  Кызыл хоорайның 

  чагырыкчызы                                                      Карим Сагаан-оол
Возврат к списку

Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!